Jak můžete pomoci

Polští ochránci přírody potřebují naši pomoc v Bělověžském pralese. Pokud můžete, přijeďte přímo na místo podpořit aktivity snažící se o zastavení těžby (blokáda těžebních strojů, a jiné akce).

Chcete pomoci ale nemůžete se dostavit na místo?

Chcete-li blokádu kácení v Bělověžském pralese podpořit i přes to, že se nemůžete zúčastnit akcí přímo na místě, můžete zaslat finanční příspěvek, ze kterého budou hrazený náklady spojené s cestou českých účastníků blokády a náklady na nejnutnější administrativu (správa webu, bankovní poplatky).

Zasláním finančního příspěvku poskytujte dar Hnutí DUHA Olomouc. Po připsání zaslané částky na účet obdržíte potvrzení o daru. Finance nevyčerpané k uvedenému účelu budou poskytnuty organizaci Naše Polsko na další aktivity spojené s ochranou Bělověžského pralesa.

Pokud můžete poskytnout blokádě kácení Bělověžského pralesa i jinou pomoc než finanční (např. medializace kácení, atd.), kontaktujte koordinátora českých účastníků blokády, prosím.